Openingstijden publieksdiensten gemeente
gemeente Bergen op Zoom
maandag tot en met vrijdag: van 09.00 uur tot 13.00 uur vrije inloop
maandag tot en met donderdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur op afspraak
donderdagavond: van 18.00 uur tot 20.00 uur vrije inloop
enkele maanden voor het begin van de zomerschoolvakantie is er op dinsdagavond een extra avondopenstelling van 18.00 uur tot 20.00 uur voor de produkten van burgerzaken (vrije inloop)